niedziela, 17 grudnia 2017 r.  Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii
Wiadomości z tagiem Biuletyn  RSS
Moment ujęcia opłat bankowych w PKPiR

Dodano: 12.12.2017 7:30 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017 r.
Za dowody księgowe uważa się dowody opłat pocztowych i bankowych. Takim dowodem księgowym jest więc wyciąg bankowy. U podatników prowadzących podatkową księgę metodą uproszczoną koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Natomiast za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Źródło: https:

Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatku opłaconego gotówką na rzecz podmiotu zagranicznego

Dodano: 05.12.2017 12:31 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (969) z dnia 01.12.2017 r.
Według organów podatkowych, przepisy wyłączające z kosztów uzyskania przychodów koszty uregulowane z pominięciem rachunku płatniczego mają zastosowanie także do płatności na rzecz kontrahenta zagranicznego. Zatem - w przypadku jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15.000 zł - zapłata na rzecz kontrahenta zagranicznego dokonana gotówką (z pominięciem rachunku płatniczego) spowoduje, że wartość nabytych towarów nie będzie mogła zostać uznana za koszt uzyskania przychodów.

Źródło: https:

Korekta kosztów uzyskania . przychodów w związku . z otrzymanym rabatem

Dodano: 28.11.2017 12:31 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017 r.
W myśl ustawy o PDOP, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Źródło: https:

Biuletyn prawny za okres lipiec-wrzesień 2017 r.

Dodano: 27.11.2017 14:03 | 5 odsłon | 0 komentarzy
13 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy - Kodeks postępowania ywilnego oraz ustawy o krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie (Dz. U. poz. 1133) z którą:

Źródło: inwestycje.pl

Opłaty za przejazdy autostradą oraz za parkingi w podróży służbowej pracownika a koszty podatkowe pracodawcy

Dodano: 21.11.2017 7:31 | 8 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017 r.
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Źródło: https:

BDM: Biuletyn poranny

Dodano: 16.11.2017 9:31 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Synthos: oczyszczone wyniki 3Q'17 znacząco powyżej oczekiwań, spółka wskazuje na rynkowe zdarzenia jednorazowe i straszy wysokim CAPEX [komentarz BDM]. Synthos: odpis SSBR obciążył wyniki 3Q'17 kwotą 147 mln PLN (EBIT) i 119 mln PLN (netto).

Tagi: Biuletyn
Źródło: inwestycje.pl

Błędna data sprzedaży na fakturze - dokument korygujący

Dodano: 14.11.2017 12:31 | 8 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017 r.
Błędne wskazanie na fakturze daty sprzedaży towaru (wykonania usługi) może skorygować zarówno sprzedawca (poprzez wystawienie faktury korygującej), jak i nabywca (wystawiając notę korygującą). Należy mieć jednak na uwadze, że wskazana na fakturze data sprzedaży ma bardzo istotne znaczenie, gdyż wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu danej transakcji.

Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2017 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone