środa, 18 października 2017 r.  Imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza
Wiadomości z tagiem Biuletyn  RSS
Wycena nieruchomości, która przed wprowadzeniem do działalności została zmodernizowana - interpretacja KIS

Dodano: 18.10.2017 7:31 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017 r.
Możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego poprzez ww. wycenę dokonaną przez podatnika lub przez biegłego stanowi wyjątek od obowiązujących zasad ustalania tejże wartości. Niemożność ustalenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z generalną zasadą winna mieć przy tym charakter obiektywny, a więc dotyczyć np. tych sytuacji, w których podatnik nie posiada - bo nie musiał posiadać - stosownych dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych przez niego wydatków ... .

Źródło: https:

BDM: Biuletyn poranny

Dodano: 12.10.2017 10:03 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Asseco PL: Odpis wartości aktywów zagranicznych obniży wynik netto grupy o 106 mln PLN [komentarz BDM]. Asseco PL: Asseco Poland w wyniku porozumienia z akcjonariuszami odzyska kontrolę nad Formula Systems [komentarz BDM].

Źródło: inwestycje.pl

Moment ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzeń pracowników produkcyjnych

Dodano: 11.10.2017 1:37 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017 r.
Należności ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłacane przez zakład pracy, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi należności te zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich wypłaty pracownikowi.

Źródło: https:

Zapłata w walucie obcej za fakturę wystawioną w złotych a podatkowe różnice kursowe

Dodano: 03.10.2017 13:03 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (963) z dnia 01.10.2017 r.
W praktyce przyjmuje się, że aby powstały podatkowe różnice kursowe, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki, tj. koszt musi być poniesiony w walucie obcej i zapłata zobowiązania musi być dokonana w walucie obcej. Jeśli któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, to nie powstaną podatkowe różnice kursowe.

Źródło: https:

BDM: Biuletyn poranny

Dodano: 03.10.2017 9:02 | 0 odsłon | 0 komentarzy


LPP: wzrost przychodów we wrześniu do 611 mln PLN (+34% r/r); marża brutto ze sprzedaży 62% [komentarz BDM]. CCC: wzrost przychodów we wrześniu do 381 mln PLN (+53% r/r) [komentarz BDM]. Bytom: wzrost przychodów we wrześniu do 14 mln PLN (+32% r/r).

Tagi: Biuletyn
Źródło: inwestycje.pl

Dane KNF: 64% składki przynoszą agenci [Rynek]

Dodano: 02.10.2017 7:20 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała [[http://s.ogma.pl/b4fb9f7d "Biuletyn roczny. Rynek ubezpieczeń 2016"]], a w nim, oprócz danych (...)

Źródło: feedproxy.google.com


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2017 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone