sobota, 21 września 2019 r.  Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Wiadomości z tagiem Biuletyn  RSS
Zwrot VAT w terminie 25 dni - od 1 września 2019 r. nowe zasady potwierdzania zapłaty należności

Dodano: 18.09.2019 7:03 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019 r.
Podatnik ubiegający się o zwrot VAT w terminie 25 dni na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, wynikający z deklaracji VAT-7, powinien w dniu złożenia tej deklaracji złożyć także potwierdzenie zapłaty należności wynikających z faktur ujętych w deklaracji VAT, dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

Źródło: https:

Organy podatkowe zmieniają zdanie w kwestii kwalifikowania do kosztów podatkowych kar umownych

Dodano: 10.09.2019 12:31 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019 r.
W świetle nowego stanowiska organów podatkowych, z kosztów uzyskania przychodów należy wyłączać wszelkie kary umowne (odszkodowania). Nie ma znaczenia, czy odpowiedzialność podmiotu, której wyrazem jest zapłata kary umownej, została oparta na zasadzie winy, czy na zasadzie ryzyka. W pojęciu "wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług" mieści się również opóźnienie w wykonaniu zobowiązania niepieniężnego, za które podmiot ponosi odpowiedzialność obwarowaną karą umowną.

Źródło: https:

Obowiązkowy MPP - nowe zasady fakturowania

Dodano: 04.09.2019 8:03 | 9 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1032) z dnia 01.09.2019 r.
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła mechanizm podzielonej płatności (MPP) w wersji obligatoryjnej (od 1 listopada 2019 r.). Obowiązkowa wersja MPP będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadniczo objęte są obecnie mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz zakresem odpowiedzialności solidarnej nabywcy (czyli towarów i usług wymienionych w załącznikach nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT).

Źródło: https:

Wydatki związane z używaniem samochodów demonstracyjnych w kosztach uzyskania przychodów

Dodano: 03.09.2019 7:31 | 9 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. z kosztów uzyskania przychodów wyłączono 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Poniesione wydatki obejmują także VAT, który zgodnie z przepisami o VAT, nie podlega odliczeniu.

Źródło: https:

Przekwalifikowanie towaru handlowego na środek trwały - ujęcie w PKPiR

Dodano: 20.08.2019 13:01 | 21 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019 r.
Jeżeli następuje zmiana przeznaczenia towaru handlowego i zamiast do odsprzedaży zostaje on przekazany jako środek trwały na potrzeby związane z prowadzoną działalnością, to takie przekwalifikowanie wiąże się z obowiązkiem dokonania odpowiednich zapisów w księdze. Wysokość kosztów uzyskania przychodów należy wówczas zmniejszyć o ujętą uprzednio w tych kosztach wartość towaru handlowego. Dokonuje się tego poprzez wyksięgowanie tej wartości z kolumny 10 zapisem ze znakiem minus lub na czerwono.

Źródło: https:

Ulga na zakup kas rejestrujących w branżach objętych obowiązkiem wymiany na kasy on-line

Dodano: 14.08.2019 7:31 | 19 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019 r.
Zgodnie z nowymi regulacjami ustawy o VAT, część podatników została objęta obowiązkiem wymiany dotychczas stosowanych kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na kasy on-line. Podatnik zobligowany do wymiany kas, który rozpocznie instalowanie kas online przed terminem wskazanym w ustawie, ma prawo do zwrotu "ulgi" na zakup kas rejestrujących online przed datą graniczną. "Ulga" na zakup kasy będzie należna tylko na te kasy, które podlegają wymianie w związku z obowiązkiem użytkowania kas on-line przez dane grupy podatników.

Źródło: https:

Otrzymanie i spłata pożyczki w ewidencji księgowej

Dodano: 13.08.2019 12:30 | 22 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019 r.
Pożyczki uzyskane od innych podmiotów gospodarczych podlegają zaewidencjonowaniu w księgach rachunkowych na koncie pozostałych rozrachunków. Ujęcie takiej pożyczki w księgach następuje na dzień jej otrzymania, według wartości nominalnej. Odsetki płacone od takiej pożyczki na ogólnych zasadach odnoszone są w ciężar konta kosztów finansowych.

Źródło: https:

Zbiorcza faktura dokumentująca sprzedaż towarów - kurs waluty obcej i różnice kursowe dla celów CIT

Dodano: 06.08.2019 12:31 | 21 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1029) z dnia 01.08.2019 r.
Za moment powstania przychodu - w przypadku sprzedaży towarów - uważa się generalnie dzień wydania towaru, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Ta z czynności, która wystąpi jako pierwsza (wydanie towaru, wystawienie faktury, uregulowanie należności), wyznaczy moment powstania przychodu podatkowego.

Źródło: https:

WDT - czy specyfikacja sztuk ładunku może być wykazana na fakturze?

Dodano: 30.07.2019 12:31 | 29 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019 r.
Specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku nie musi być przez podatnika sporządzana oddzielnie, jeżeli faktura zawiera treść wypełniającą znamiona specyfikacji i umożliwia identyfikację towaru będącego przedmiotem dostawy. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów opodatkowana jest stawką 0% VAT po spełnieniu warunków wskazanych w art. 42 ust. 1 ustawy o VAT.

Źródło: https:

Ujęcie w PKPiR wydatków na zakup samochodów w celu odsprzedaży pozyskanych z nich części

Dodano: 24.07.2019 7:04 | 43 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019 r.
Wydatki na zakup uszkodzonego pojazdu należy ująć w księdze w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu". Natomiast sprzedaż części pozyskanych z takiego pojazdu należy zaewidencjonować w kolumnie 7 "Wartość sprzedanych towarów i usług".

Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone