niedziela, 07 czerwca 2020 r.  Imieniny: Ariadny, Jarosława, Roberta
Wiadomości z tagiem Cena  RSS
Nie b?dzie kolejnej ba?ki

Dodano: 12.02.2020 7:31 | 118 odsłon | 0 komentarzy


Ceny w IV kw. 2019 r. znowu posz?y w gr?, ale zdaniem ekspertw nie ma obaw do niepokoju.

Tagi: Cena
Źródło: https:

"Puls Biznesu": Mieszkania bez ba?ki

Dodano: 12.02.2020 4:00 | 48 odsłon | 0 komentarzy


Ceny w IV kw. 2019 r. znowu posz?y w gr?, ale zdaniem ekspertw nie ma obaw do niepokoju - czytamy w ?rodowym wydaniu "Pulsu Biznesu".

Źródło: https:

Przed nami kolejna podwy?ka op?at za energi? elektryczn?

Dodano: 12.02.2020 0:32 | 70 odsłon | 0 komentarzy


Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzros?y na pocz?tku roku o ok. 20 proc. Dalsze podwy?ki s? nieuniknione.

Tagi: Cena
Źródło: https:

Ceny transferowe 2020 - uproszczenia typu safe harbour

Dodano: 10.02.2020 8:06 | 37 odsłon | 0 komentarzy


Ministerstwo Finansw poinformowa?o 7 lutego 2020 r., ?e dla celw uproszczenia typu safe harbour w roku 2020 stosuje si? dotychczasowe obwieszczenie o rodzaju bazowej stopy procentowej i mar?y z 21 grudnia 2018 r.

Źródło: https:

Ustalanie korekt cen transferowych metod? mar?y transakcyjnej netto dla sp?ek dystrybucyjnych w grupie kapita?owej

Dodano: 03.02.2020 10:41 | 50 odsłon | 0 komentarzy


Rozwj gospodarczy, procesy globalizacji i wzmacnianie pozycji najwi?kszych grup kapita?owych na ?wiecie przyczynia si? do istotnego wzrostu udzia?u transakcji, ktre s? dokonywane przez te grupy, w ca?kowitym handlu. Szczeglnej uwadze administracji podatkowych podlegaj? obecnie warunki, na jakich podmioty funkcjonuj?ce w du?ych grupach kapita?owych realizuj? wzajemne transakcje, tj. transakcje wewn?trzgrupowe. Ceny towarw, us?ug, warto?ci niematerialnych lub prawnych w transakcjach wewn?trznych grup kapita?owych jako transakcje mi?dzy podmiotami powi?zanymi coraz cz??ciej staj? si? punktem sporu mi?dzy podatnikami a administracjami podatkowymi.

Tagi: Cena
Źródło: https:

Ceny ropy w USA w d?. Popyt na surowiec w Chinach mocno spad?

Dodano: 03.02.2020 9:04 | 36 odsłon | 0 komentarzy


Ceny ropy w USA spadaj?. Z Chin dotar?y informacje, ?e popyt na surowiec obni?y? si? o ok. 3 mln bary?ek dziennie, czyli 20 procent oglnego zu?ycia, jako skutek wp?ywu koronawirusa na funkcjonowanie chi?skiej gospodarki - informuj? maklerzy.

Tagi: Cena, Chce
Źródło: https:

Ceny ropy w USA w d?. Popyt na surowiec w Chinach mocno spad?

Dodano: 03.02.2020 9:00 | 35 odsłon | 0 komentarzy


Ceny ropy w USA spadaj?. Z Chin dotar?y informacje, ?e popyt na surowiec obni?y? si? o ok. 3 mln bary?ek dziennie, czyli 20 procent oglnego zu?ycia, jako skutek wp?ywu koronawirusa na funkcjonowanie chi?skiej gospodarki - informuj? maklerzy.

Tagi: Cena, Chce
Źródło: https:

Jeste?my jednym z najdro?szych rynkw hurtowych energii elektrycznej w Europie. Ceny pr?du b?d? ros?y

Dodano: 02.02.2020 9:32 | 40 odsłon | 0 komentarzy


Polska jest jednym z najdro?szych rynkw hurtowych energii elektrycznej w Europie. Natomiast rachunki dla gospodarstw domowych by?y zani?one, ale to ju? si? sko?czy?o.

Źródło: https:

Jeste?my jednym z najdro?szych rynkw hurtowych energii elektrycznej w Europie. Ceny pr?du b?d? ros?y

Dodano: 02.02.2020 9:00 | 43 odsłon | 0 komentarzy


Polska jest jednym z najdro?szych rynkw hurtowych energii elektrycznej w Europie. Natomiast rachunki dla gospodarstw domowych by?y zani?one, ale to ju? si? sko?czy?o.

Źródło: https:

Ceny miedzi w Londynie i Nowym Jorku rosn? po informacjach z WHO

Dodano: 31.01.2020 9:04 | 51 odsłon | 0 komentarzy


Mied? na gie?dzie metali LME w Londynie dro?eje po zaliczonej w tym miesi?cu najmocniejszej zni?ce cen od maja 2019 r. Metal w dostawach 3-miesi?cznych zyskuje 0,6 proc. do 5.622,00 USD za ton? - podaj? maklerzy.

Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone