czwartek, 27 kwietnia 2017 r.  Imieniny: Sergiusza, Teofila, Zyty
Wiadomości z tagiem Ekonomiczne  RSS
Wydatki na przejazdy podwykonawców ich samochodami firmowymi a koszty uzyskania przychodów

Dodano: 26.04.2017 12:31 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017 r.
W ustawie o PDOP ustawodawca nie odniósł się wprost do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z podróżami podwykonawców, odbywanymi w celu realizacji powierzonych im obowiązków. Wydatki te nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. To oznacza, że mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, jeśli zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Źródło: www.gofin.pl

Rozliczenie założenia i likwidacji lokaty w walucie obcej

Dodano: 20.04.2017 7:30 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017 r.
W związku z "przesunięciem" waluty obcej z rachunku walutowego na lokatę nie powstają różnice kursowe, gdyż nie dochodzi tu do rozchodu waluty. Do wyceny "przekazania" waluty obcej z rachunku walutowego na lokatę należy zatem zastosować kurs historyczny, tj. kurs, po jakim waluta obca wpłynęła uprzednio na rachunek walutowy.

Źródło: www.gofin.pl

Francja - Po spadku ruchu turystycznego Paryż odwiedza tyle samo gości co przed zamachami

Dodano: 12.04.2017 13:30 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Po wyraźnym spadku ruchu turystycznego w Paryżu stolicę Francji znów zaczęło odwiedzać tyle samo gości, co przed zamachami. Takie informacje podało Obserwatorium Ekonomiczne Paryskiej Turystyki

Źródło: inwestycje.pl

Czy dopuszczalna jest całoroczna amortyzacja środków trwałych użytkowanych sezonowo?

Dodano: 10.04.2017 13:07 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017 r.
W przypadku sezonowego użytkowania środków trwałych podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych w miesiącach faktycznego ich wykorzystania. W takim przypadku nie jest dopuszczalne dokonywanie amortyzacji przez 12 miesięcy w roku. Przepisy art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF w sposób szczególny regulują zasady amortyzacji sezonowej.

Źródło: www.gofin.pl

Białoruski kryzys gospodarczy jest skutkiem i przyczyną jednocześnie.

Dodano: 10.04.2017 7:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy


W czasie ostatnich miesięcy z Mińska dochodziły pozytywne sygnały polityczne i gospodarcze. Ten umiarkowany optymizm znacząco jednak osłabł. Zauważalne próby otwarcia Białorusi na kraje Unii Europejskiej, w tym Polskę, zostały przyćmione przez protesty. Ekonomiczne czynniki odgrywają w obecnym kryzysie kluczową rolę.

Źródło: forsal.pl

Nakłady na ulepszenie inwestycji w obcym środku trwałym

Dodano: 04.04.2017 15:10 | 7 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (945) z dnia 01.04.2017 r.
Ponieważ inwestycja w obcym środku trwałym stanowi odrębny środek trwały, należy przyjąć, że zastosowanie znajdą tutaj ogólne zasady dotyczące ulepszeń. W konsekwencji, w wyniku ulepszenia inwestycji w obcym środku trwałym, następuje podwyższenie jej wartości początkowej.

Źródło: www.gofin.pl

Dodatkowe oznaczenia faktury - zasady stosowania

Dodano: 04.04.2017 15:10 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (942) z dnia 01.03.2017 r.
Faktura to jeden z podstawowych dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży towaru lub świadczenie usługi (obok paragonu fiskalnego). Generalnie faktury wystawia się dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a w szczególnych przypadkach także na żądanie nabywcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Źródło: www.gofin.pl

Wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców wypłacane w gotówce a limit płatności gotówkowych

Dodano: 04.04.2017 15:10 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017 r.
Osoba wykonująca swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą nie jest także osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, świadcząca pracę na podstawie umowy zlecenia. W związku z tym, możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy wynagrodzeń tych osób za świadczoną pracę nie jest uzależniona od tego, czy wypłata ta nastąpi w gotówce, czy za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Źródło: www.gofin.pl

Delfo zainwestuje w Kielcach 25 mln złotych

Dodano: 04.04.2017 12:26 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice wydała firmie Delfo Polska zezwolenie na rozbudowę i modernizację zakładu w Kielcach.

Źródło: motoryzacja.wnp.pl

Grecja: mniejsze wydatki i kolejne cięcia

Dodano: 03.04.2017 12:30 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Grecy wydają miesięcznie średnio o czterdzieści euro mniej w supermarketach niż w ubiegłym roku. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Atenach. Grecy zmniejszyli swoje wydatki w ciągu roku o około trzynaście procent...

Źródło: inwestycje.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2017 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone