sobota, 29 kwietnia 2017 r.  Imieniny: Hugona, Piotra, Roberty
Wiadomości z tagiem Finansowych  RSS
Wydatki na przejazdy podwykonawców ich samochodami firmowymi a koszty uzyskania przychodów

Dodano: 26.04.2017 12:31 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017 r.
W ustawie o PDOP ustawodawca nie odniósł się wprost do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z podróżami podwykonawców, odbywanymi w celu realizacji powierzonych im obowiązków. Wydatki te nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. To oznacza, że mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, jeśli zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Źródło: www.gofin.pl

Rozliczenie założenia i likwidacji lokaty w walucie obcej

Dodano: 20.04.2017 7:30 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017 r.
W związku z "przesunięciem" waluty obcej z rachunku walutowego na lokatę nie powstają różnice kursowe, gdyż nie dochodzi tu do rozchodu waluty. Do wyceny "przekazania" waluty obcej z rachunku walutowego na lokatę należy zatem zastosować kurs historyczny, tj. kurs, po jakim waluta obca wpłynęła uprzednio na rachunek walutowy.

Źródło: www.gofin.pl

UE za działaniami poprawiającymi "pewność podatkową"

Dodano: 11.04.2017 14:27 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej popierają przeprowadzanie działań, które mają na celu poprawienie sytuacji w obszarze tzw. pewności podatkowej. W trakcie nieformalnego posiedzenia Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN) ministrowie finansów państw członkowskich poruszyli też m.in. temat przyszłości Unii Gospodarczej i Walutowej.

Źródło: www.podatki.biz

Czy dopuszczalna jest całoroczna amortyzacja środków trwałych użytkowanych sezonowo?

Dodano: 10.04.2017 13:07 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017 r.
W przypadku sezonowego użytkowania środków trwałych podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych w miesiącach faktycznego ich wykorzystania. W takim przypadku nie jest dopuszczalne dokonywanie amortyzacji przez 12 miesięcy w roku. Przepisy art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF w sposób szczególny regulują zasady amortyzacji sezonowej.

Źródło: www.gofin.pl

M. Morawiecki nie leci na Maltę

Dodano: 07.04.2017 15:02 | 7 odsłon | 0 komentarzy


Wicepremier Mateusz Morawiecki odwołał wylot na Maltę, gdzie miał wziąć udział w nieformalnym posiedzeniu unijnej Rady do spraw Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN). O rezygnacji z wylotu poinformowało ministerstwo finansów

Źródło: inwestycje.pl

Nakłady na ulepszenie inwestycji w obcym środku trwałym

Dodano: 04.04.2017 15:10 | 7 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (945) z dnia 01.04.2017 r.
Ponieważ inwestycja w obcym środku trwałym stanowi odrębny środek trwały, należy przyjąć, że zastosowanie znajdą tutaj ogólne zasady dotyczące ulepszeń. W konsekwencji, w wyniku ulepszenia inwestycji w obcym środku trwałym, następuje podwyższenie jej wartości początkowej.

Źródło: www.gofin.pl

Dodatkowe oznaczenia faktury - zasady stosowania

Dodano: 04.04.2017 15:10 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (942) z dnia 01.03.2017 r.
Faktura to jeden z podstawowych dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży towaru lub świadczenie usługi (obok paragonu fiskalnego). Generalnie faktury wystawia się dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a w szczególnych przypadkach także na żądanie nabywcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Źródło: www.gofin.pl

Wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców wypłacane w gotówce a limit płatności gotówkowych

Dodano: 04.04.2017 15:10 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017 r.
Osoba wykonująca swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą nie jest także osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, świadcząca pracę na podstawie umowy zlecenia. W związku z tym, możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy wynagrodzeń tych osób za świadczoną pracę nie jest uzależniona od tego, czy wypłata ta nastąpi w gotówce, czy za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Źródło: www.gofin.pl

Rabat na zakupione towary otrzymany na przełomie roku

Dodano: 21.03.2017 12:09 | 10 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017 r.
Zgodnie z art. 15 ust. 4i ustawy o PDOP, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Źródło: www.gofin.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2017 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone