wtorek, 28 marca 2017 r.  Imieniny: Anieli, Kasrota, Soni
Wiadomości z tagiem Finansowych  RSS
Rabat na zakupione towary otrzymany na przełomie roku

Dodano: 21.03.2017 12:09 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017 r.
Zgodnie z art. 15 ust. 4i ustawy o PDOP, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Źródło: www.gofin.pl

KPF: Samochód na kredyt, a nie z zaoszczędzonych środków

Dodano: 16.03.2017 13:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy


W ostatnim badaniu koniunktury na rynku consumer finance, przeprowadzonym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, odnotowano poprawę sytuacji w obszarze popytu na dobra trwałe i wzrost skłonności do finansowania ich zakupów ze środków obcych. Motorem tego wzrostu był rosnący w ostatnich miesiącach popyt na kredyt samochodowy.

Źródło: prnews.pl

Samochód na kredyt, a nie z zaoszczędzonych środków

Dodano: 15.03.2017 15:02 | 9 odsłon | 0 komentarzy


W ostatnim badaniu koniunktury na rynku consumer finance, przeprowadzonym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, odnotowano poprawę sytuacji w obszarze popytu na dobra trwałe i wzrost skłonności do finansowania

Źródło: inwestycje.pl

Rozliczenie dochodu uzyskanego za granicą - interpretacja indywidualna

Dodano: 13.03.2017 15:02 | 9 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o PDOP, jeżeli polscy rezydenci osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Polski i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie.

Źródło: www.gofin.pl

Potwierdzenie otrzymania przez nabywcę faktury korygującej - zmiany w 2017 r.

Dodano: 13.03.2017 7:30 | 7 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017 r.
Podatnik może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania pod warunkiem wystawienia faktury korygującej i posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury przez nabywcę/usługobiorcę. Należy jednak pamiętać, że ustawa o VAT przewiduje wyjątki, kiedy nie stosuje się wymogu posiadania ww. potwierdzenia.

Źródło: www.gofin.pl

Rosną zatory płatnicze

Dodano: 10.03.2017 12:34 | 5 odsłon | 0 komentarzy


W czwartym kwartale 2016 roku aż 86,7 proc. przedsiębiorców deklarowało, że nie otrzymuje pieniędzy w terminie od swoich klientów i kontrahentów. To o 6,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku - wynika z badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, które cyklicznie realizuje Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych i Krajowy Rejestr Długów.

Źródło: finanse.wnp.pl

Sprzedaż wysyłkowa a zwolnienie z kasy rejestrującej w 2017 r.

Dodano: 07.03.2017 12:31 | 13 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (942) z dnia 01.03.2017 r.
Co do zasady, sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych należy ewidencjonować w kasie rejestrującej. Są jednak pewne zwolnienia z ewidencjonowania. Od 1 stycznia 2017 r. są one określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Źródło: www.gofin.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2017 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone