poniedziałek, 20 lutego 2017 r.  Imieniny: Anety, Lehca, Leona
Wiadomości z tagiem Finansowych  RSS
Kolejny dzień "trump-hossy"

Dodano: 16.02.2017 11:30 | 1 odsłon | 0 komentarzy


W środę w USA Janet Yellen, szefowa Fed znowu przedstawiła półroczny raport nt. polityki monetarnej - tym razem przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów, ale był to ten sam raport, który przedstawiła we wtorek w senacie USA.

Źródło: inwestycje.pl

Do składu siedmiu sędziów NSA skierowano pytanie dotyczące poboru podatku u źródła

Dodano: 14.02.2017 12:33 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017 r.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 5 i ust. 5 ustawy o PDOP, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski przez nierezydentów uważa się m.in. dochody (przychody) z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Źródło: www.gofin.pl

Usługi podwykonawców - ujęcie w PKPiR

Dodano: 13.02.2017 7:30 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017 r.
Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest bardzo uproszczoną formą prowadzenia ksiąg, ale mimo to przysparza w praktyce sporo problemów. Dotyczą one nie tylko kwalifikowania materiałów do podstawowych i pomocniczych albo pozostałych, ale także wpisywania usług, które są bezpośrednio związane z wyrobem gotowym (wykonaną usługą). Sprawa tym bardziej się komplikuje w przypadku usług podwykonawców, gdzie częste są przypadki wykonywania usługi z użyciem materiałów podwykonawcy.

Źródło: www.gofin.pl

Badanie: Polacy nie chcą dłużej pracować

Dodano: 09.02.2017 19:07 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Tylko niespełna co trzeci Polak chce kontynuować karierę zawodową po osiągnięciu wieku emerytalnego - wynika z najnowszego badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, zrealizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarki SGH.

Źródło: praca.wnp.pl

Roczne sprawozdanie finansowe za 2016 r. w przypadku niepełnego roku obrotowego

Dodano: 07.02.2017 12:30 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (939) z dnia 01.02.2017 r.
Ustawa o rachunkowości w odniesieniu do podmiotów, które rozpoczęły prowadzenie działalności w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, przewiduje możliwość sporządzenia sprawozdania finansowego za okres trwający dłużej niż 12 miesięcy. Jednostka, która chciałaby z tego skorzystać, musi spełnić określone warunki.

Źródło: www.gofin.pl

Rezygnacja z rozliczania VAT w 2017 r. - skutki w VAT, podatku dochodowym i ewidencja księgowa

Dodano: 02.02.2017 9:02 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (936) z dnia 01.01.2017 r.
W 2017 r. limit zwolnienia podmiotowego z VAT wzrósł i obecnie wynosi 200.000 zł rocznie. Ustalając prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT w 2017 r., należy uwzględnić wartość sprzedaży w 2016 r. Przy czym, gdy wartość sprzedaży przekroczy limit zwolnienia z VAT w trakcie roku, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono ten limit. Do wartości ww. sprzedaży nie wlicza się kwoty VAT, a także m.in. WDT, niektórych transakcji zwolnionych przedmiotowo z VAT oraz dostawy środków trwałych.

Źródło: www.gofin.pl

Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego

Dodano: 31.01.2017 13:02 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (939) z dnia 01.02.2017 r.
Wartość nieodpłatnie otrzymanego składnika majątku stanowi przychód jednostki. O ile spełnia on definicję środka trwałego, jego wartość początkową należy ustalić w oparciu o ceny rynkowe, a następnie rozpocząć jego amortyzację. Dla celów bilansowych nieodpłatnie otrzymany środek trwały należy rozliczać za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Źródło: www.gofin.pl

Deutsche Bank pomagał prać brudne pieniądze w Rosji. Zapłaci 425 mln dol.

Dodano: 31.01.2017 9:02 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Deutsche Bank zgodził się zapłacić w USA grzywnę w wysokości 425 mln dolarów za udział w procederze prania brudnych pieniędzy w Rosji - poinformował w poniedziałek Departament Usług Finansowych (DFS) stanu Nowy Jork.

Źródło: forsal.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2017 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone