czwartek, 19 października 2017 r.  Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
Wiadomości z tagiem Finansowych  RSS
Wycena nieruchomości, która przed wprowadzeniem do działalności została zmodernizowana - interpretacja KIS

Dodano: 18.10.2017 7:31 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017 r.
Możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego poprzez ww. wycenę dokonaną przez podatnika lub przez biegłego stanowi wyjątek od obowiązujących zasad ustalania tejże wartości. Niemożność ustalenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z generalną zasadą winna mieć przy tym charakter obiektywny, a więc dotyczyć np. tych sytuacji, w których podatnik nie posiada - bo nie musiał posiadać - stosownych dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych przez niego wydatków ... .

Źródło: https:

Zasady rozstrzygania sporów podatkowych między państwami UE

Dodano: 11.10.2017 14:05 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) przyjęła dyrektywę dotyczącą zasad rozstrzygania sporów podatkowych między państwami członkowskimi. Pojawiły się także propozycje legislacyjne, które mają ułatwić walkę z wyłudzaniem podatku VAT w Unii Europejskiej.

Źródło: ksiegowosc.infor.pl

Arbitraże ws. podwójnego opodatkowania

Dodano: 11.10.2017 10:02 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Podatników, których dochody zostały opodatkowane w dwóch państwach, czekają lepsze czasy. Pomoże im nowa unijna dyrektywa, na której przyjęcie wczoraj zgodziła się unijna Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (and. ECOFIN). Zakłada ona, że spory w takich sprawach będą rozstrzygali niezależni arbitrzy.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Moment ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzeń pracowników produkcyjnych

Dodano: 11.10.2017 1:37 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017 r.
Należności ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłacane przez zakład pracy, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi należności te zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich wypłaty pracownikowi.

Źródło: https:

Polacy nie chcą oszczędzać. 78 proc. z nich nie planuje odkładać na przyszłość

Dodano: 10.10.2017 1:33 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Jako "znikome" prawdopodobieństwo oszczędzania pieniędzy w ciągu najbliższych 12 miesięcy deklaruje 52,4 proc. Polaków, a jako "żadne" 25,6 proc. - wynika z badania zrealizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

Źródło: forsal.pl

PKO Bank Polski nagrodzony Laurem Pośredników Finansowych

Dodano: 04.10.2017 7:30 | 2 odsłon | 0 komentarzy


W II edycji Konkursu o Laur Pośredników Finansowych Bank zdobył nagrodę w kategorii dla banków – kredyty hipoteczne. Nagroda jest wyrazem uznania pośredników finansowych zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych dla oferty oraz stosowanych przez Bank standardów współpracy a także sprawności i przejrzystości procesów sprzedaży kredytów hipotecznych.

Źródło: prnews.pl

Zapłata w walucie obcej za fakturę wystawioną w złotych a podatkowe różnice kursowe

Dodano: 03.10.2017 13:03 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (963) z dnia 01.10.2017 r.
W praktyce przyjmuje się, że aby powstały podatkowe różnice kursowe, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki, tj. koszt musi być poniesiony w walucie obcej i zapłata zobowiązania musi być dokonana w walucie obcej. Jeśli któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, to nie powstaną podatkowe różnice kursowe.

Źródło: https:

Optymizm polskich gospodarstw domowych najwyższy od 10 lat

Dodano: 29.09.2017 13:30 | 7 odsłon | 0 komentarzy
Jak wynika z badania "Sytuacja na rynku consumer finance", realizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, systematycznie rośnie liczba Polaków dobrze oceniających sytuację ekonomiczną naszego...

Źródło: inwestycje.pl

Dokumenty potwierdzające, że usługa świadczona jest na rzecz podatnika UE

Dodano: 26.09.2017 13:31 | 7 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017 r.
Wszystko, co potwierdza jednoznacznie fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez dany podmiot, przy jednoczesnym braku innych odmiennych okoliczności, można uznać za dowody potwierdzające status podatnika na potrzeby ustalenia miejsca świadczenia usług.

Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2017 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone