poniedziałek, 25 września 2017 r.  Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wiadomości z tagiem Kodeksu  RSS
Przeniesienie urlopu wypoczynkowego

Dodano: 22.09.2017 9:02 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Generalną i podstawową zasadą obowiązującą wszystkich pracodawców jest wypłata pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Istnieje jednak od tej zasady pewien wyjątek wskazany w art. 171 § 3 Kodeksu pracy.

Tagi: Kodeksu
Źródło: kadry.infor.pl

Czy pracownik ma obowiązek założenia konta bankowego

Dodano: 14.09.2017 8:28 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca może wypłacić wynagrodzenie w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie. Za uporczywe naleganie założenie konta bankowego, pracownik może domagać się odszkodowania.

Tagi: Kodeksu
Źródło: kadry.infor.pl

Sieci kablowe rozpoczynają walkę z nieuczciwymi praktykami na rynku

Dodano: 13.09.2017 22:06 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Mediakom, Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji, przedstawił projekt Kodeksu Dobrych Praktyk regulujący zasady zawierania umów licencyjnych pomiędzy nadawcami a sieciami kablowymi. Ma on ucywilizować rynek, utrzymać jego wysoką konkurencyjność i zadbać  o interesy konsumenta. Operatorzy skarżą się, że nadawcy coraz częściej wykorzystują swoją pozycję narzucając odgórnie warunki i różnicując warunki umów.

Źródło: di.com.pl

TK: sąd nie może badać powołania prezesa TK

Dodano: 11.09.2017 9:10 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego są niekonstytucyjne w zakresie, w jakim pozwalają na ocenę prawidłowości powołania przez prezydenta prezesa Trybunału Konstytucyjnego - orzekł w poniedziałek niejednogłośnie Trybunał z wniosku posłów PiS.

Źródło: www.wnp.pl

Projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych: Co dalej z anonimowością akcjonariuszy

Dodano: 03.09.2017 16:01 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Na etapie opiniowania w Rządowym Centrum Legislacji znajduje się projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zakłada on obligatoryjną dematerializację zarówno akcji imiennych, jak i na okaziciela. Powyższe zmiany mogą być niemałą rewolucją dla akcjonariatu spółek prywatnych. Czym w praktyce skutkować będzie planowana zmiana.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Czy oskładkować i opodatkować ekwiwalent za używanie własnego sprzętu przez telepracownika?

Dodano: 28.08.2017 7:30 | 12 odsłon | 0 komentarzy


Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017 r.
Zasady zatrudniania pracowników w formie telepracy regulują przepisy Kodeksu pracy. Pracodawca jest obowiązany: dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy, spełniający wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego K.p., ubezpieczyć sprzęt, pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu.

Źródło: www.gofin.pl

Sukcesja przedsiębiorstwa - utrzymanie w mocy decyzji administracyjnych

Dodano: 23.08.2017 12:25 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Minister Rozwoju i Finansów w swoim projekcie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej przewiduje m.in. zmiany w zakresie prawa administracyjnego materialnego i procesowego. Jedną z propozycji jest wprowadzenie zasady utrzymania w mocy decyzji administracyjnych po śmierci zmarłego przedsiębiorcy. Zasadę tę wprowadzić ma od 1 stycznia 2018 roku art. 30 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, który ma stanowić lex specialis do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Źródło: ksiegowosc.infor.pl

Przygotowanie zawodowe młodocianych

Dodano: 17.08.2017 10:56 | 7 odsłon | 0 komentarzy


Młodocianym zgodnie z art. 190 Kodeksu pracy, jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła lat 18. Przygotowanie zawodowe Młodocianego jest ważnym procesem służącym nabyciu umiejętności, niezbędnych do przyszłej pracy zawodowej. Pracodawca ma obowiązek zapewnić młodocianemu odpowiednie warunki pracy oraz przekazać kluczową wiedzę, w zakresie danego zawodu osobiście lub przez specjalnie wykwalifikowane osoby z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Źródło: kadry.infor.pl

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika

Dodano: 16.08.2017 13:19 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Można zaryzykować twierdzenie, że pracodawcy dzielą się na tych, którzy ułatwiają, bądź też utrudniają pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a pracownicy - na tych, którzy chętnie, bądź też niechętnie kwalifikacje zawodowe podnoszą. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1031 § 1 Kodeksu pracy przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Zwykle w tym kontekście padają pytania o zakres uprawnień i obowiązków stron stosunku pracy w tym zakresie.

Tagi: Kodeksu
Źródło: kadry.infor.pl

Praca podczas upałów - uprawnienia pracownika

Dodano: 02.08.2017 8:59 | 9 odsłon | 0 komentarzy


Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach pracy odpowiedniej temperatury. Przepisy nie określają jednak maksymalnej temperatury powietrza, w jakiej praca może być wykonywana w pomieszczeniach. Przyjmuje się, że dla pracy w biurze to 30°C, a dla ciężkiej pracy fizycznej 28°C.

Źródło: kadry.infor.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2017 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone