sobota, 08 sierpnia 2020 r.  Imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna
Wiadomości z tagiem Leszno  RSS
Testy wysy?ania i odbioru nowego JPK_VAT z deklaracj?

Dodano: 11.02.2020 9:05 | 77 odsłon | 0 komentarzy


Do ko?ca lutego 2020 r. rusz? testy wysy?ania i odbioru miesi?cznych i kwartalnych JPK VAT - poinformowa? 10 lutego PAP Dyrektor Departamentu Analiz w Ministerstwie Finansw Leszek Sygu?a. Doda?, ?e chodzi o to, ?eby przedsi?biorcy, mogli sprawdzi? przed wej?ciem w ?ycie rozwi?zania, czy ich JPK_VAT w nowej formule jest poprawnie wysy?any i przyjmowany.

Źródło: https:

Potrzebny nowy model funkcjonowania KRS. Wywiad z s?dzi? Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

Dodano: 30.01.2020 9:32 | 73 odsłon | 0 komentarzy


Z ca?? pewno?ci? nie mo?e by? tak, ?e s?dziowie w Krajowej Radzie S?downictwa s? publicznie wskazywani jako wykonawcy pewnych zamierze? politycznych - mwi w wywiadzie prof. Leszek Bosek, s?dzia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, by?y szef Prokuratorii Generalnej.

Źródło: https:

Spr o s?dy. Pa?stwo jest wygaszane po kawa?ku

Dodano: 30.01.2020 8:33 | 57 odsłon | 0 komentarzy


Wszystko wskazuje na to, ?e nowi s?dziowie z Izby Kontroli Nadzwyczajnej po uchwale S?du Najwy?szego b?d? chwilowo wstrzymywa? si? od orzekania. Tak? deklaracj? z?o?y? w rozmowie z DGP prof. Leszek Bosek, jeden z orzekaj?cych w tej izbie. Jednocze?nie nasz rozmwca zaznacza, ?e pogl?du wyra?onego w uchwale SN nie podziela.

Źródło: https:

Potrzebny nowy model funkcjonowania KRS. Wywiad z s?dzi? Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

Dodano: 30.01.2020 8:30 | 78 odsłon | 0 komentarzy


Z ca?? pewno?ci? nie mo?e by? tak, ?e s?dziowie w Krajowej Radzie S?downictwa s? publicznie wskazywani jako wykonawcy pewnych zamierze? politycznych - mwi w wywiadzie prof. Leszek Bosek, s?dzia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, by?y szef Prokuratorii Generalnej.

Źródło: https:

Spr o s?dy. Pa?stwo jest wygaszane po kawa?ku

Dodano: 30.01.2020 8:30 | 58 odsłon | 0 komentarzy


Wszystko wskazuje na to, ?e nowi s?dziowie z Izby Kontroli Nadzwyczajnej po uchwale S?du Najwy?szego b?d? chwilowo wstrzymywa? si? od orzekania. Tak? deklaracj? z?o?y? w rozmowie z DGP prof. Leszek Bosek, jeden z orzekaj?cych w tej izbie. Jednocze?nie nasz rozmwca zaznacza, ?e pogl?du wyra?onego w uchwale SN nie podziela.

Źródło: https:

Wampir z Bytowa chcia?by wrci? do domu

Dodano: 25.01.2020 10:33 | 55 odsłon | 0 komentarzy


W?adze gminy Borzytuchom wycofa?y si? ze sprzeda?y domu, w ktrym mieszka? Leszek P?kalski. Ale nie jest wykluczone, ?e do tego wrc?.

Tagi: W?adze, Leszno
Źródło: https:

MF: analizujemy mo?liwo?ci pomocy JST, ktre mia?y pieni?dze w PBS

Dodano: 23.01.2020 16:21 | 57 odsłon | 0 komentarzy


Staramy si? przeanalizowa? wszystkie mo?liwo?ci wsparcia samorz?dw, ktre trzyma?y pieni?dze na rachunkach przymusowo zrestrukturyzowanego PBS w Sanoku - zapewni? wiceminister finansw Leszek Skiba. Funkcjonowanie szk? czy wyp?aty 500+ maj? przebiega? bez zak?ce? - doda?.

Tagi: Leszno
Źródło: samorzad.pap.pl

Przewodnicz?cy KRS: To ustawa porz?dkuj?ca, a nie represyjna [WYWIAD]

Dodano: 31.12.2019 7:30 | 44 odsłon | 0 komentarzy


Ten projekt nieszcz??liwie zosta? zaprezentowany w rocznic? wprowadzenia stanu wojennego i nabra? od razu negatywnych konotacji z tym zwi?zanych ?e to jest ustawa represyjna. Ten projekt ma charakter przede wszystkim porz?dkuj?cy - mwi Leszek Mazur, przewodnicz?cy Krajowej Rady S?downictwa.

Źródło: https:

Za kratami. Areszt dla burmistrza Mroczy podejrzanego o stworzenie systemu korupcyjnego

Dodano: 20.12.2019 16:28 | 46 odsłon | 0 komentarzy


Trzy miesi?ce aresztu dla burmistrza Mroczy Leszka K.i dozr policyjny dla miejskiej skarbnik Ma?gorzaty K. - oboje podejrzani o stworzenie systemu korupcyjnego.

Źródło: samorzad.pap.pl

Jak zmieni?a si? polska gospodarka w ci?gu 10 lat? Dzi? ma lepsz? struktur?

Dodano: 19.12.2019 16:34 | 41 odsłon | 0 komentarzy


Polska gospodarka ma lepsz? struktur? ni? 10 lata temu, dzi?ki temu osi?gn??a stan wewn?trznej i zewn?trznej rwnowagi. To zas?uga m.in. eksportu polskich przedsi?biorstw - powiedzia? w czwartek wiceminister finansw Leszek Skiba.

Tagi: Leszno, Polscy
Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone