sobota, 23 czerwca 2018 r.  Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
Wiadomości z tagiem Orzeczenie  RSS
Podatkowe Espresso 23/2018

Dodano: 21.06.2018 1:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy


W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Zakres znaczeniowy pojęcia dostawy o charakterze ciągłym; [Express podatkowy] Nocleg zapewniany pracownikom tymczasowym przez agencję pracy tymczasowej nie jest dla nich nieodpłatnym świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym; Pytanie prejudycjalne do TSUE- Wykładnia art. 146 ust. 1 lit. a i b oraz art. 131 Dyrektywy 112; Uchwała NSA - Przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 o.p.; [Legislacja] Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji opublikowana w Dzienniku Ustaw; [PwC w prasie] Fiskus żąda VAT od zagranicznych firm.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 22/2018

Dodano: 14.06.2018 1:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy


W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE - Przekazanie przez spółkę akcyjną akcjonariuszowi własności nieruchomości tytułem wynagrodzenia stanowi dostawę towarów; [Express podatkowy] Jeżeli spółka ma jakiekolwiek niepodzielone zyski, np. na kapitale rezerwowym, to jest to przychód, podlegający opodatkowaniu; Nieodpłatne przyznanie akcji bez świadczenia wzajemnego, w postaci wkładu niepieniężnego nie rodzi przychodu; TSUE - Przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa za odszkodowaniem; [Legislacja]Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw - przyjęcie przez Sejm; [PwC w prasie] Paliwowym oszustom nie można odpuszczać.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 21/2018

Dodano: 07.06.2018 1:00 | 8 odsłon | 0 komentarzy


W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Spółka komandytowa nie może być uznana za spółkę kapitałową w rozumieniu Dyrektywy Kapitałowej; [Express podatkowy] Kwalifikacja na gruncie ustawy o PIT podróży odbywanych przez zleceniobiorców na terytorium Niemiec w celu wykonywania zleceń; Nabywcy można odmówić odliczenia VAT, gdy w chwili zapłaty zaliczki wiedział, że realizacja tej dostawy jest niepewna; [Legislacja] Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych – publikacja; [PwC w prasie] Przychody i koszty związane z pochodnymi instrumentami finansowymi zabezpieczającymi kurs waluty na transakcjach towarowych należy zaliczyć do dochodu osiągniętego z działalności ogólnej, a nie z zysków kapitałowych.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 20/2018

Dodano: 24.05.2018 1:00 | 7 odsłon | 0 komentarzy


W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE - Ustalając podstawę opodatkowania piw smakowych wg. skali Plato należy wziąć pod uwagę ekstrakt brzeczki podstawowej; [Express podatkowy] Skutki podatkowe w PIT wykupu dla pracowników wyjeżdżających w zagraniczną podróż służbową polis ubezpieczeniowych; Sprzęt komputerowy wykorzystywany do prac biurowych nie stanowi urządzenia przemysłowego; Samo nabycie komponentów od dostawców spoza SSE nie oznacza, że nie zostały one wytworzone w ramach działalności strefowej; [Legislacja] Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji - przyjęcie przez Senat; [PwC w prasie] Kupujesz olej opałowy? Będziesz musiał zarejestrować się w urzędzie skarbowym. Cała gama nowych obowiązków.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 19/2018

Dodano: 17.05.2018 1:00 | 12 odsłon | 0 komentarzy


W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Firma świadcząca prace adaptacyjne na rzecz wynajmującego nieruchomość nie jest jego podwykonawcą w rozumieniu art. 17 ustawy o VAT; [Express podatkowy] Rozliczenia między liderem konsorcjum i konsorcjantami nie stanowią usługi w rozumieniu; Przesłanki uznania kary umownej za opóźnienie w wykonaniu umowy za koszt uzyskania przychodów PIT: Wydatki na zakup wyposażenia zapewniającego zatrudnionym bezpieczne warunki korzystania z motocykli stanowią koszty uzyskania przychodu; [Legislacja] Projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych - dopracowanie nowelizacji z 2017 r. - przyjęcie przez Sejm; [PwC w prasie] Ujemne wyniki firmy pod lupą fiskusa.

Źródło: https:

Przepis o odmowie przyjęcia dziecka do szpitala konstytucyjny

Dodano: 11.05.2018 8:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Przepis rozporządzenia Ministra Zdrowia nakazujący lekarzowi konsultację z ordynatorem oddziału odmowy przyjęcia dziecka do szpitala nie wykracza poza ustawowe upoważnienie - uznał Trybunał Konstytucyjny w ogłoszonym w czwartek wyroku. Orzeczenie nie zapadło jednomyślnie.

Źródło: www.rp.pl

Podatkowe Espresso 18/2018

Dodano: 10.05.2018 1:00 | 15 odsłon | 0 komentarzy


W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Nie można odmawiać prawa do korekty tylko dlatego, że korekta ta dotyczy okresu, który był już przedmiotem kontroli; [Express podatkowy] Oddając lokale swoim pracownikom spółka czyni to na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i może odliczyć VAT z faktur za najem; „Podatek VAT” i „podatek od wartości dodanej” na gruncie art. 12 ust. 4 oraz w art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o CIT to synonimy; Organ sam musi ocenić podany PKWiU; [Legislacja] Projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości - konsultacje; [PwC w prasie] Pudełko z niespodzianką od fiskusa.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 17/2018

Dodano: 26.04.2018 1:02 | 19 odsłon | 0 komentarzy


W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów będących przedmiotem późniejszej dostawy; [Express podatkowy] Zbycie ogółu praw i obowiązków wynikających z udziału w spółce osobowej jest traktowane jak odpłatne zbycie praw majątkowych; Korzyść z nieodpłatnego świadczenia uzyskana przez spółkę osobową stanowi dla wspólników przychód z pozarolniczej działalności; Jednorazową wartością transakcji w umowie dzierżawy na czas nieokreślony jest wartość czynszu dzierżawnego za jeden okres; [PwC w prasie] Fiskus i ZUS lekko łupią Polaków.

Źródło: https:

Sąd: Za katastrofę hali MTK odpowiedzialny jest Skarb Państwa

Dodano: 23.04.2018 14:03 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Organy skarbu państwa ponoszą cywilną odpowiedzialność za katastrofę hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 r. - wynika z poniedziałkowego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Uwzględnił on pozew zbiorowy około 90 krewnych ofiar tej katastrofy. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Źródło: forsal.pl

Sąd: Za katastrofę hali MTK odpowiedzialny jest Skarb Państwa

Dodano: 23.04.2018 13:30 | 8 odsłon | 0 komentarzy


Organy skarbu państwa ponoszą cywilną odpowiedzialność za katastrofę hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 r. - wynika z poniedziałkowego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Uwzględnił on pozew zbiorowy około 90 krewnych ofiar tej katastrofy. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Źródło: forsal.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone