poniedziałek, 26 lutego 2018 r.  Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława
Wiadomości z tagiem Podatkowy  RSS
Podatkowe Espresso 8/2018

Dodano: 22.02.2018 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy


W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok TSUE w sprawie interpretacji zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań; [Express podatkowy] Rekompensata z tytułu zmniejszenia zamówienia na produkty strefowe przez klienta korzysta ze zwolnienia z ustawy o CIT; Przychody z korepetycji językowych nie są zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT; Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochody demonstracyjne nie wymaga prowadzenia ewidencji; [Nowości legislacyjne] Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji - przyjęcie przez Radę Ministrów; [PwC w prasie] Sprzedaż mieszkania a podatki: Fiskus wyraźnie złagodniał w sprawie rozwodników.

Źródło: https:

(Nie) każdy może być świadkiem w sprawie podatkowej

Dodano: 20.02.2018 7:30 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018 r., autor: Małgorzata Żujewska
Osoba, która posiada informacje istotne dla rozstrzygnięcia sprawy podatkowej, może być wezwana w charakterze świadka. Nikt - z wyjątkiem członków rodziny podatnika - nie ma prawa odmówić złożenia zeznań. Podatnik może być obecny przy przesłuchaniu, zadawać świadkom pytania i składać wyjaśnienia.

Źródło: https:

Pracownik, służbowy samochód i przychód podatkowy

Dodano: 19.02.2018 12:31 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018 r., autor: Agata Cieśla
Pracownicy otrzymują od pracodawców różnorodne świadczenia związane z korzystaniem z samochodów firmowych. Większość z nich wywołuje po stronie pracownika określone skutki w podatku dochodowym. Wysokość przychodu z tytułu udostępnienia pracownikom służbowych aut na cele prywatne określona została w ustawie o pdof w formie kwotowego ryczałtu. Wynosi on miesięcznie 250 zł dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3, natomiast dla aut o pojemności większej - 400 zł.

Źródło: https:

VAT przy wykonaniu usług budowlanych wraz z dostawą towaru

Dodano: 15.02.2018 12:32 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 r., autor: Aleksandra Węgielska
W przypadku wykonania usługi budowlanej wraz z dostawą towaru należy w pierwszej kolejności przeanalizować, czy w tym przypadku mamy do czynienia ze sprzedażą towaru, czy z usługą budowlaną. Zazwyczaj strony w umowach wskazują, co jest przedmiotem sprzedaży. (...) W interpretacjach podatkowych organy podatkowe powołując się na orzecznictwo TSUE wskazują, że zasadniczo każde świadczenie powinno być dla celów VAT traktowane jako odrębne i niezależne.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 7/2018

Dodano: 15.02.2018 0:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy


W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok NSA w sprawie zgodności z Dyrektywą 112 uzależnienia stosowania niższej stawki VAT od daty trwałości produktu; [Express podatkowy] Zasady ustalenia dochodu z tytułu spłaty nabytych w pakiecie wierzytelności; Wartość finansowanych i udostępnianych bezpłatnie noclegów przez pracodawcę w czasie oddelegowania nie stanowi przychodu; Wartość kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. nie zależy od kosztu historycznego; [Nowości legislacyjne] Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz innych ustaw – I czytanie; [PwC w prasie] Uszczelnienie VAT przynosi efekty.

Źródło: https:

Kryteria wyboru urzędu skarbowego właściwego w zakresie PIT za 2017 r.

Dodano: 13.02.2018 7:30 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podstawowym kryterium, na podstawie którego ustala się właściwość urzędu skarbowego w zakresie PIT za 2017 r., jest miejsce zamieszkania podatnika w dniu 31 grudnia 2017 r. Miejsce zamieszkania to miejscowość stanowiąca centrum interesów życiowych danej osoby. Inne kryteria obowiązują w przypadku osób, które wyjechały z kraju przed końcem ubiegłego roku, rozliczają się wspólnie z małżonkiem posiadającym inny adres czy są cudzoziemcami.

Źródło: https:

Sposób regulowania zaliczek na podatek w 2018 r.

Dodano: 12.02.2018 12:31 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018 r., autor: Agata Cieśla
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej i podatkiem liniowym, zobowiązane są do regulowania w trakcie roku swoich zobowiązań w podatku dochodowym poprzez dokonywanie wpłat zaliczek na ten podatek zasadniczo w systemie miesięcznym. Jednak, po spełnieniu ustawowych warunków, część przedsiębiorców może opłacać zaliczki na pdof kwartalnie, a część w ogóle ich nie płacić.

Źródło: https:

Koszty działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat

Dodano: 12.02.2018 7:30 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018 r., autor: Eliza Baszyńska
Koszty działalności operacyjnej to koszty dotyczące działalności podstawowej (statutowej) danej jednostki. Podmioty gospodarcze mogą ewidencjonować je w księgach rachunkowych na kontach zespołu 4 lub 5 albo jednocześnie na kontach obu tych zespołów. Jeśli jednostki ujmują koszty tylko na kontach zespołu 4, to rachunek zysków i strat sporządzają w wariancie porównawczym. Natomiast jeśli koszty te ewidencjonują tylko w układzie funkcjonalnym, czyli na kontach zespołu 5, to rachunek zysków i strat przygotowują w układzie kalkulacyjnym.

Źródło: https:

Rozwiązanie stosunku pracy a prawo do emerytury pomostowej

Dodano: 08.02.2018 12:31 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 08.02.2018 r., autor: Honorata Urbaniak
Emerytura pomostowa przysługuje po spełnieniu odpowiednich warunków dotyczących m.in. wieku, stosownego wymiaru stażu pracy, w tym uznawanej za pracę szczególną. Ponadto, pomimo iż po przyznaniu takiego świadczenia ubezpieczony może osiągać przychód z racji aktywności zawodowej, bez konsekwencji utraty prawa do emerytury, to jednym z warunków koniecznych do nabycia takiego prawa jest rozwiązanie stosunku pracy.

Źródło: www.gofin.pl

Podatkowe Espresso 6/2018

Dodano: 08.02.2018 0:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy


[Orzeczenie tygodnia] Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania piw smakowych w oparciu o skalę Plato; [Express podatkowy] Zakres przedmiotowy pojęcia „dostawa świadczona w sposób ciągły”; Przekształcenie udziału w zyskach spółki osobowej na udziały w spółce kapitałowej nie generuje przychodu; Odszkodowanie z tytułu wadliwego wykonania robót budowlanych nie jest kosztem podatkowym; [Nowości legislacyjne] Projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych - dopracowanie nowelizacji z 2017 r. - przyjęcie przez Radę Ministrów; [PwC w prasie] Porządek w szpitalnym VAT.

Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone