sobota, 23 czerwca 2018 r.  Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
Wiadomości z tagiem Podatkowy  RSS
Wybór najkorzystniejszej metody amortyzacji

Dodano: 22.06.2018 8:02 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018 r., autor: Agata Cieśla
Podstawową metodą amortyzacji podatkowej jest metoda liniowa. Może ją stosować każdy podatnik w stosunku do każdego składnika majątku, który w jego firmie będzie stanowił środek trwały. Ustawy o podatku dochodowym przewidują także inne metody, dzięki którym możliwe jest skrócenie okresu rozliczania amortyzacji. W niektórych sytuacjach może się jednak okazać, że to nie skrócenie, ale wydłużenie okresu rozliczania amortyzacji jest dla podatnika korzystniejsze. Dlatego przed jej rozpoczęciem warto zapoznać się z tym, kto i na jakich warunkach może stosować te inne metody. To pomoże zoptymalizować podjęcie właściwej decyzji.

Źródło: https:

Wykonanie badania technicznego pojazdu a odliczenie VAT

Dodano: 21.06.2018 13:03 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018 r., autor: Aleksandra Węgielska
W przypadku pojazdów samochodowych wykorzystywanych do działalności przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu ich zakupu, jak i od wydatków poniesionych w związku z ich eksploatacją. Ograniczenie to nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 23/2018

Dodano: 21.06.2018 1:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy


W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Zakres znaczeniowy pojęcia dostawy o charakterze ciągłym; [Express podatkowy] Nocleg zapewniany pracownikom tymczasowym przez agencję pracy tymczasowej nie jest dla nich nieodpłatnym świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym; Pytanie prejudycjalne do TSUE- Wykładnia art. 146 ust. 1 lit. a i b oraz art. 131 Dyrektywy 112; Uchwała NSA - Przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 o.p.; [Legislacja] Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji opublikowana w Dzienniku Ustaw; [PwC w prasie] Fiskus żąda VAT od zagranicznych firm.

Źródło: https:

Ukończenie przez przedsiębiorcę wieku uprawniającego do emerytury

Dodano: 20.06.2018 8:03 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska, Honorata Urbaniak
Po uzyskaniu prawa do emerytury podatnik z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej może podlegać ubezpieczeniom emerytalno-rentowym wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Jeśli przystąpi do nich w taki sposób, wówczas obligatoryjne będzie dla niego ubezpieczenie wypadkowe. Nie będzie natomiast mógł przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, ponieważ podlega mu wyłącznie osoba, dla której ubezpieczenia emerytalno-rentowe są obowiązkowe. Dla każdego przedsiębiorcy, w tym również emeryta, obowiązkowe jest ubezpieczenie zdrowotne.

Źródło: www.gofin.pl

Składanie sprawozdań finansowych za 2017 r. po nowemu

Dodano: 19.06.2018 7:30 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018 r., autor: Monika Kuźbińska
Jednostki, których rok obrotowy tożsamy jest z rokiem kalendarzowym, mają czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. do końca czerwca 2018 r. Po zatwierdzeniu roczne sprawozdanie finansowe należy przekazać odpowiednim instytucjom, m.in. do sądu rejestrowego oraz urzędu skarbowego. Począwszy od sprawozdań finansowych za 2017 r. podlega ono złożeniu do KRS wyłącznie drogą elektroniczną.

Źródło: https:

Rozliczanie VAT od 1 lipca 2018 r.

Dodano: 18.06.2018 12:31 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018 r., autor: Aleksandra Węgielska
Od 1 lipca 2018 r. nabywcy towarów i usług będą mieli możliwość zapłaty za nabyte towary i usługi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W związku z tym sprzedający, z wpłaconej przez nabywcę wartości brutto, podatek VAT otrzyma na specjalny, utworzony w tym celu tzw. rachunek VAT. Korzystanie przez podatników z mechanizmu podzielonej płatności wpłynie także na zasady rozliczania podatku VAT przez czynnych podatników składających deklaracje VAT.

Źródło: https:

PCC przy pożyczce od brata z jego majątku wspólnego

Dodano: 18.06.2018 7:30 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018 r.
Fakt udzielenia pożyczki z majątku wspólnego małżonków nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w PCC, jeżeli stronami umowy pożyczki jest rodzeństwo, a małżonek pożyczkodawcy wyrazi zgodę na jej udzielenie. Przy czym, jeśli pożyczka nie jest zawarta w formie aktu notarialnego, konieczne jest jej udokumentowanie i złożenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy deklaracji PCC-3.

Źródło: https:

Ewidencja księgowa składek na ubezpieczenie grupowe pracowników

Dodano: 15.06.2018 13:02 | 9 odsłon | 0 komentarzy


Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 r., autor: Eliza Baszyńska
Ubezpieczenie grupowe pracowników to dobrowolne ubezpieczenie, które ma na celu ochronę życia i zdrowia pracowników i niekiedy ich najbliższej rodziny. Dzięki polisom ubezpieczeniowym ubezpieczony korzysta ze wsparcia finansowego w różnych sytuacjach życiowych. Składki na tego rodzaju ubezpieczenie mogą być finansowane w całości lub w części przez pracowników lub pracodawców. Sposób ewidencji księgowej będzie uzależniony od tego, kto finansuje te składki.

Źródło: https:

ZUS za rodzinę zatrudnioną w firmie na etacie i zleceniu

Dodano: 15.06.2018 1:37 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Zasadniczo członków rodziny pomagających przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie umowy o pracę przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczeń w ZUS jako osoby współpracujące. Z kolei pomoc rodziny w firmie w ramach umowy zlecenia powoduje objęcie takiej osoby ubezpieczeniami w ZUS w sposób przewidziany dla zleceniobiorców.

Źródło: www.gofin.pl

Choroba od pierwszego dnia zatrudnienia a prawo do świadczenia

Dodano: 15.06.2018 1:37 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018 r., autor: Agata Barczewska, Bożena Dziuba
Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do wypłaty wynagrodzenia za pracę. Do zaistnienia stosunku pracy nie jest wymagane efektywne świadczenie pracy. Znajduje to potwierdzenie w wielu przepisach prawa pracy, które przewidują wystąpienie takich okresów zatrudnienia, w których pracownik nie świadczy pracy. Do okresów tych należy m.in. okres niezdolności do pracy z powodu choroby. Może on przypaść nawet w pierwszym dniu zatrudnienia, podobnie jak dzień wolny z tytułu niedzieli czy święta.

Źródło: www.gofin.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone