sobota, 06 marca 2021 r.  Imieniny: Jordana, Marcina, Róży
Wiadomości z tagiem Polscy  RSS
Kancelaria premiera dla "SE": Nie ma zgody Polski na podatek od mi?sa

Dodano: 12.02.2020 6:50 | 1615 odsłon | 0 komentarzy


Nie ma zgody Polski na nowy podatek od mi?sa - jednoznacznie odpowiada na pytanie "Super Expressu" Centrum Informacyjne Rz?du. Nie ma ?adnego sensu w kreowaniu nowego podatku, ktrego podstawy s? raczej ideologiczne - dodaje CIR.

Źródło: https:

W Polsce ro?nie "zielony" transport. Ale nie dzi?ki elektrykom

Dodano: 12.02.2020 6:31 | 138 odsłon | 0 komentarzy


W Polsce zu?ywamy ju? ponad milion ton biopaliw. To one pomagaj? obni?y? emisje w transporcie. W najbli?szych tygodniach wejdzie w ?ycie nowe rozporz?dzenie, ktre pomo?e w "zazielenieniu" oleju nap?dowego na polskich stacjach.

Tagi: Polscy
Źródło: https:

Pad? rekord. Mieszkania w Polsce jeszcze nigdy nie by?y tak drogie

Dodano: 12.02.2020 6:31 | 153 odsłon | 0 komentarzy


Mieszkania jeszcze nigdy nie by?y tak drogie wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski. W ka?dym z badanych miast w 2019 roku mieli?my do czynienia z rekordem.

Źródło: https:

Pad? rekord. Mieszkania w Polsce jeszcze nigdy nie by?y tak drogie

Dodano: 12.02.2020 6:30 | 278 odsłon | 0 komentarzy


Mieszkania jeszcze nigdy nie by?y tak drogie wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski. W ka?dym z badanych miast w 2019 roku mieli?my do czynienia z rekordem.

Źródło: https:

"Rzeczpospolita": Musi donie?? s?siad lub zdarzy? si? wypadek

Dodano: 12.02.2020 6:16 | 201 odsłon | 0 komentarzy


Samowole budowlane maj? si? w Polsce dobrze. Ma?a jest ich wykrywalno??, bo brakuje pieni?dzy - pisze ?rodowa "Rzeczpospolita". Dziennik powo?uje si? na ekspertw, ktrzy twierdz?, ?e walka z samowolami w Polsce to fikcja.

Źródło: https:

Jaki kupimy ?mig?owiec uderzeniowy i dlaczego pewnie ameryka?ski

Dodano: 12.02.2020 6:01 | 193 odsłon | 0 komentarzy


Polska Grupa Zbrojeniowa i ameryka?ski koncern Bell Helicopter z grupy Textron INC chc? wsp?pracowa? w realizowanym przez MON programie Kruk. 6 lutego 2020 r. PGZ poinformowa?a o podpisaniu listu intencyjnego z firm? Bell, ktry potwierdza zamiar wsp?pracy pomi?dzy firmami w przypadku zawarcia kontraktu na dostaw? nowych ?mig?owcw uderzeniowych AH-1Z Viper dla Si? Zbrojnych RP, ktre Bell proponuje Polsce w programie Kruk.

Źródło: https:

W Polsce ro?nie "zielony" transport. Ale nie dzi?ki elektrykom

Dodano: 12.02.2020 6:00 | 252 odsłon | 0 komentarzy


W Polsce zu?ywamy ju? ponad milion ton biopaliw. To one pomagaj? obni?y? emisje w transporcie. W najbli?szych tygodniach wejdzie w ?ycie nowe rozporz?dzenie, ktre pomo?e w "zazielenieniu" oleju nap?dowego na polskich stacjach.

Tagi: Polscy
Źródło: https:

Franczyza to jest to!

Dodano: 12.02.2020 0:36 | 114 odsłon | 0 komentarzy


"Nie ma w?tpliwo?ci: rynek franczyzy wPolsce sta? si? kluczowym sektorem gospodarki. To tu rodzi si? najwi?cej nowych biznesw zszans? na sukces" -pisze Monika D?browska, prezes Polskiej Organizacji Franczyzodawcw.

Źródło: https:

Dywidenda otrzymana z zagranicy - rozliczenie podatku

Dodano: 12.02.2020 0:35 | 114 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla S?u?b Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1047) z dnia 01.02.2020 r.
Mo?liwo?? oraz sposb opodatkowania w Polsce dochodw uzyskanych w innym pa?stwie przez polskiego rezydenta podatkowego, a tak?e zasady eliminowania podwjnego opodatkowania takich dochodw, uzale?nione s? od tre?ci umowy o unikaniu podwjnego opodatkowania obowi?zuj?cej mi?dzy Polsk? a tym innym pa?stwem. W przepisach takiej umowy, w cz??ci po?wi?conej sposobowi unikania podwjnego opodatkowania, zawarte s? bowiem normy prawne wskazuj?ce na to, czy i w jaki sposb dochd uzyskany w jednym pa?stwie przez rezydenta podatkowego drugiego pa?stwa mo?e zosta? opodatkowany przez to drugie pa?stwo oraz przy u?yciu jakiej metody eliminowane b?dzie podwjne opodatkowanie danego rodzaju dochodu.

Źródło: https:

Weber uderza w Polsk? i W?gry: "To skandal, ?e RE nie zajmuje si? art. 7"

Dodano: 12.02.2020 0:35 | 108 odsłon | 0 komentarzy


Problemem praworz?dno?ci w Polsce i na W?grzech powinni zaj?? si? szefowie pa?stw i rz?dw krajw UE - oznajmi? we wtorek szef frakcji EPL w PE Manfred Weber. Jak poinformowa?, zwrci? si? w tej sprawie do przewodnicz?cego Rady Europejskiej Charles'a Michela.

Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2021 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone