poniedziałek, 25 września 2017 r.  Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wiadomości z tagiem Służb Ekonomiczno  RSS
Zwrot VAT w terminie 60 dni a obowiązek uregulowania zobowiązań wobec kontrahentów

Dodano: 19.09.2017 13:31 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017 r.
Podstawowym terminem, w jakim następuje zwrot VAT, jest termin 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Termin ten może zostać wydłużony przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania. (...) Ustawodawca nie uzależnił natomiast otrzymania zwrotu w terminie 60 dni od konieczności uregulowania zobowiązań wobec kontrahentów.

Źródło: https:

Rozliczenie nakładów na inwestycję w obcym środku trwałym - interpretacja KIS

Dodano: 12.09.2017 12:31 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017 r.
Jeżeli zakończenie umowy dzierżawy w żaden sposób nie wiąże się z utratą przydatności gospodarczej dokonanych przez najemcę inwestycji w obcych środkach trwałych, czy też ze zmianą rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, to niezamortyzowana wartość takiej inwestycji może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Kosztem uzyskania przychodu jest "cała" ich niezamortyzowana wartość początkowa.

Źródło: https:

Bilety lotnicze kupione u pośrednika a podatek u źródła - interpretacja KIS

Dodano: 11.09.2017 7:30 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017 r.
Zgodnie z nowelizacją ustaw o podatku dochodowym, obowiązek poboru podatku u źródła nie będzie dotyczył przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

Źródło: https:

Czy zostaną zlikwidowane trzy stawki VAT na żywność? - odpowiedź na interpelację poselską

Dodano: 05.09.2017 12:31 | 10 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (960) z dnia 01.09.2017 r.
Ministerstwo Finansów dostrzega potrzebę wprowadzenia zmian, które usprawnią system stosowania stawek VAT oraz ułatwią prawidłowe określenie ich wysokości. W tym celu prowadzone są obecnie prace mające na celu analizę sposobów identyfikacji towarów i usług, m.in. na potrzeby stosowania obniżonych stawek VAT, z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia instrumentów dających podatnikom oraz organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości ich zastosowania.

Źródło: www.gofin.pl

Prowizja od uiszczenia opłaty drogowej kartą paliwową a VAT

Dodano: 04.09.2017 7:30 | 10 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (957) z dnia 01.08.2017 r.
Prowizja lub opłata manipulacyjna, jako element cenotwórczy całości świadczenia, stanowi element świadczenia usług i powinna zostać włączona do podstawy opodatkowania świadczenia zasadniczego (np: usługi udostępnienia drogi, za którą pobierana jest opłata za przejazd) i opodatkowana z zastosowaniem stawki podatku dla niego właściwej.

Źródło: www.gofin.pl

Amortyzacja środków trwałych w okresie zawieszenia działalności

Dodano: 29.08.2017 12:30 | 11 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017 r.
W okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej podatnicy nie tyle mogą, co muszą zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Obowiązek w tym zakresie wynika bezpośrednio z regulacji zawartych w ustawach o podatku dochodowym. Naszym zdaniem, ponowne naliczanie odpisów amortyzacyjnych powinno nastąpić od miesiąca, w którym wznowiono działalność.

Źródło: www.gofin.pl

Podpisanie sprawozdania finansowego w sytuacji, gdy prezes zarządu przebywa na zwolnieniu lekarskim

Dodano: 22.08.2017 12:30 | 17 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017 r.
Obowiązkiem kierownika jednostki jest zapewnienie sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego i przedstawienie go właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami, postanowieniami statutu lub umowy. Takie sprawozdanie finansowe podpisuje zarówno osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, jak i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy jego członkowie.

Źródło: www.gofin.pl

Czy w 2018 r. stawki VAT zostaną obniżone?

Dodano: 16.08.2017 12:31 | 12 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017 r.
Obecne stawki VAT obowiązują od 1 stycznia 2011 r. Z nowelizacji ustawy o VAT, która podwyższyła stawki VAT wynikało, że będą one obowiązywały do końca 2013 r., ale kolejne nowelizacje ww. ustawy wydłużały okres stosowania wyższych stawek VAT (...). Decyzja dotycząca zasadności zmiany wysokości i struktury obowiązujących stawek podatku VAT zostanie podjęta w momencie właściwym pod względem stabilności finansów publicznych, w tym przede wszystkim po analizie efektów podjętych działań uszczelniających system podatkowy.

Źródło: www.gofin.pl

Dopłaty wnoszone w celu sfinansowania działań inwestycyjnych spółki z o.o.

Dodano: 08.08.2017 12:30 | 17 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (957) z dnia 01.08.2017 r.
Dopłaty wniesione do spółki z o.o. podlegają wykazaniu poprzez zwiększenie kapitału rezerwowego. Finansowanie inwestycji ze środków uzyskanych z dopłat nie powoduje zmniejszenia wielkości utworzonego kapitału. Kapitał ten ulega zmniejszeniu wraz z wykorzystaniem dopłat na pokrycie straty bądź w chwili ich zwrotu wspólnikom.

Źródło: www.gofin.pl

Kurs waluty obcej stosowany do wyceny korekty przychodu podatkowego

Dodano: 25.07.2017 12:31 | 7 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017 r.
Zgodnie z przyjętą praktyką (także organów podatkowych), na potrzeby korekty przychodu, do przeliczania na złote faktury korygującej (wystawionej w walucie obcej) należy zastosować ten sam kurs waluty obcej, jaki przyjęto do przeliczenia przychodu na podstawie faktury pierwotnej. Nie ma przy tym znaczenia przyczyna wystawienia faktury korygującej czy moment dokonania korekty przychodu.

Źródło: www.gofin.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2017 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone