poniedziałek, 23 października 2017 r.  Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Wiadomości z tagiem TSUE  RSS
Prymat prawa unijnego nad krajowym kolejny raz podkreślony

Dodano: 20.10.2017 14:30 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Prawomocna przegrana w krajowym sądzie administracyjnym? Być może jeszcze nie jest za późno. Okazuje się, że warto śledzić orzecznictwo unijne. Można bowiem wnioskować o wznowienie postępowania, opierając się na orzeczeniu TSUE wydanym w trybie pytania prejudycjalnego, nawet jeśli nie jest się stroną tego postępowania.

Tagi: TSUE
Źródło: di.com.pl

Podatkowe Espresso 36/2017

Dodano: 19.10.2017 1:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy


W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok WSA w sprawie kwalifikowania spółki luksemburskiej jako spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej; [Express podatkowy] TSUE - Obniżenie podstawy opodatkowania w przypadku anulowania, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy leasingu; Uchwała NSA - Orzeczenie TSUE jako podstawa wznowienia postępowania; Moment rozpoznania kosztu z tytułu sprzedaży nieruchomości; [Legislacja] Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - opodatkowanie elektronicznych papierosów - przyjęty przez Radę Ministrów; [PwC w mediach] Niższe podatki dla innowacyjnych.

Źródło: https:

Uchwała NSA: Orzeczenie TSUE jako podstawa wznowienia postępowania

Dodano: 18.10.2017 1:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Podstawą wznowienia postępowania może być orzeczenie TSUE, wydane w trybie pytania prejudycjalnego, nawet jeżeli to orzeczenie nie zostało doręczone stronie wnoszącej skargę o wznowienie postępowania. (Uchwała NSA z 16 października 2017 r., I FPS 1/17).

Źródło: https:

Wyrok TSUE ważniejszy niż krajowy

Dodano: 17.10.2017 8:02 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Podatnik, który przegrał sprawę w polskim sądzie administracyjnym, może po orzeczeniu unijnego trybunału ubiegać się o wznowienie swojego postępowania, nawet jeśli nie był stroną w sprawie przed TSUE

Tagi: Wyrok, TSUE
Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Podatkowe Espresso 35/2017

Dodano: 13.10.2017 13:04 | 3 odsłon | 0 komentarzy


W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok NSA w sprawie skutków w PIT dla wspólników pozostających w spółce jawnej w przypadku wypłaty występującemu wspólnikowi tylko części wkładu; [Express podatkowy] Moment rozpoznania kosztu z tytułu sprzedaży nieruchomośc; Spółka może odliczyć podatek z tytułu wydatków powstałych w związku z wykorzystywaniem przez pracowników samochodów służbowych; Opinia Rzecznika Generalnego TSUE - Nie można obniżyć kwoty odsetek z tytułu zwłoki w zwrocie VAT z przyczyn niezwiązanych z działaniem podatnika; [Legislacja] Projekt zmiany ustawy o CIT, umożliwiający publikację niektórych danych podatkowych, przyjęty przez Radę Ministrów; [PwC w mediach] Polski rynek e-papierosów: Szara strefa zamiast kolejnych inwestycji.

Źródło: https:

Obowiązki informacyjne w umowach konsumenckich w najnowszym wyroku TSUE [Prawo na weekend]

Dodano: 06.10.2017 6:35 | 1 odsłon | 0 komentarzy


TSUE uznał, że oceny nieuczciwego charakteru postanowienie umownego należy dokonywać w odniesieniu do momentu zawarcia danej umowy, z uwzględnieniem ogółu okoliczności, które mogły być znane przedsiębiorcy w tym momencie i mogły mieć wpływ na późniejsze wykonanie tej umowy.

Tagi: Prawo, TSUE
Źródło: feedproxy.google.com

Podatkowe Espresso 33/2017

Dodano: 28.09.2017 1:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy


W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok TSUE w sprawie zwolnienia usług świadczonych przez niezależne grupy osób swoim członkom – w sektorze ubezpieczeń; [Express podatkowy] Ustanowienie na rzecz właściciela sieci kanalizacyjnej nieodpłatnej służebności przesyłu nie skutkuje powstaniem przychodu; Wydatki na niezakończoną modernizację budynków będących częścią sprzedawanego hotelu mogą stanowić koszty podatkowe; Wygrane w konkursach stanowią przychód dla kontrahentów będących osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą; [Legislacja] Projekt przewidujący zmiany niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, przyjęty przez Radę Ministrów.

Źródło: https:

TSUE - Brak zwolnienia w VAT usług świadczonych przez niezależne grupy osób, których członkowie prowadzą działalność gospodarczą z zakresu ubezpieczeń niebędącą działalnością w interesie publicznym

Dodano: 21.09.2017 14:54 | 7 odsłon | 0 komentarzy


W dniu 21 września 2017 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-605/15 (Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie).

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 32/2017

Dodano: 20.09.2017 20:31 | 4 odsłon | 0 komentarzy


W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok WSA w Gliwicach w sprawie zaliczenia składek z tytułu umowy ubezpieczenia pracowników do kosztów podatkowych; [Express podatkowy] TSUE - Możliwość odliczenia VAT przy usługach budowlanych dotyczących obiektu należącego do osoby trzeciej; Wykonywanie badań psychologicznych pracownika jest zwolnione z podatku VAT; Wzajemne poręczenia udzielane przez podmioty powiązane mogą stanowić nieodpłatne świadczenia opodatkowane na podstawie ustawy o CIT; [Legislacja] Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzający mechanizm podzielonej płatności - przyjęty przez Radę Ministrów.

Źródło: https:

TSUE rozstrzygnie, czy kurier pozwoli przeczytać umowę zawieraną na odległość

Dodano: 18.09.2017 8:02 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Czy udostępnienie konsumentom zawierającym umowę na odległość pakietu dokumentów, ale uniemożliwienie zapoznania się z nimi w obecności dostawcy, jest agresywną praktyką rynkową? Rozstrzygnie to Trybunał Sprawiedliwości UE

Źródło: biznes.gazetaprawna.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2017 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone