sobota, 31 października 2020 r.  Imieniny:
Wiadomości z tagiem Towarzystwo  RSS
PZU TFI pozyska?o 123,5 mln aktyww na platformie inPZU

Dodano: 24.01.2020 11:00 | 43 odsłon | 0 komentarzy


Towarzystwo wystartowa?o z promocj?, w ktrej mo?na zyska? 500 z? brutto za regularne inwestowanie na platformie

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 3/2020

Dodano: 23.01.2020 0:00 | 75 odsłon | 0 komentarzy


W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Mo?liwo?? odliczenia podatku VAT od wydatkw poniesionych na atrakcje organizowane w zwi?zku z uroczysto?ciami otwarcia nowej siedziby sp?ki i spotkaniem biznesowym; [Express podatkowy] Bezzwrotna partycypacja wp?acana przez gmin? na rzecz Towarzystwa Budownictwa Spo?ecznego stanowi us?ug? korzystaj?c? ze zwolnienia z VAT; Wynajem nieruchomo?ci mieszkalnych przeznaczonych przez najemc? na cele mieszkaniowe jego pracownikw nie podlega zwolnieniu z VAT; Projekt obja?nie? dotycz?cy stosowania przepisw w zakresie ulgi dla m?odych w PIT; [Legislacja] Senat przyj?? ustaw? przewiduj?c? zwolnienie z PIT i CIT dofinansowania z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Źródło: https:

Ekonomi?ci nagradzaj? Dziennik Gazet? Prawn?

Dodano: 20.01.2020 17:00 | 104 odsłon | 0 komentarzy


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przyzna?o specjalne wyr?nienie Dziennikowi Gazecie Prawnej za rzetelne i profesjonalne podejmowanie problematyki ekonomicznej, popularyzowanie wiedzy na ten temat, a tak?e za przedstawianie w sposb zrozumia?y najbardziej skomplikowanych problemw polskich przedsi?biorstw i gospodarki.

Źródło: https:

KNF cofn??a zezwolenie na wykonywanie dzia?alno?ci przez GO TFI

Dodano: 19.12.2019 18:34 | 161 odsłon | 0 komentarzy
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) cofn??a zezwolenie na wykonywanie dzia?alno?ci przez GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz na?o?y?a na Towarzystwo i zarz?dzane przez nie fundusze trzy kary w ??cznej wysoko?ci 6,5 mln z?, poda?a Kom...

Źródło: inwestycje.pl

Ipopema TFI z?o?y?o wnioski do UOKiK ws. przej?cia 6 funduszy Lartiq

Dodano: 18.12.2019 12:34 | 159 odsłon | 0 komentarzy
Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z?o?y?o wnioski do Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentw (UOKiK) w sprawie przej?cia kontroli nad sze?cioma funduszami zarz?dzanymi wcze?niej przez Lartiq TFI, poda? Urz?d.

Źródło: inwestycje.pl

KNF dopuszcza warunkowe wyp?aty do 75% i 100% zysku TFI na dywidend?

Dodano: 18.12.2019 11:02 | 104 odsłon | 0 komentarzy
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) mog? przeznaczy? na dywidend? nawet do 75% lub 100% zyskw za 2019 r., w zale?no?ci od wska?nika pokrycia wymogu kapita?owego, poda?a Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Źródło: inwestycje.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone