poniedziałek, 20 lutego 2017 r.  Imieniny: Anety, Lehca, Leona
Wiadomości z tagiem Ustawa  RSS
Jakie roboty budowlane nie wymagają zezwolenia na budowę

Dodano: 17.02.2017 13:53 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., zwolniła niektóre roboty budowlane z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Jakie rodzaju roboty budowlane nie wymagają obecnie zezwolenia?

Tagi: Ustawa
Źródło: ksiegowosc.infor.pl

Nakłady poniesione na remont budynku magazynowego

Dodano: 17.02.2017 12:30 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017 r.
Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji remontu środka trwałego. Definicję remontu zawiera natomiast art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w świetle którego, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Źródło: www.gofin.pl

Wykazy wspólne. Ustawa umożliwi samodzielny dostęp organom przyznającym określone świadczenia do rejestrów

Dodano: 16.02.2017 19:29 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Umożliwienie obywatelom załatwiania spraw on-line i samodzielny dostęp organów przyznających świadczenia do rejestrów zakłada nowela ustawy

Tagi: Ustawa
Źródło: samorzad.pap.pl

Ustawa o łączeniu agencji zatwierdzona przez senacką komisję

Dodano: 16.02.2017 10:01 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Ustawa o łączeniu agencji rolnych przyjęta przez senacką komisję rolnictwa. Rządowa regulacja trafi na najbliższe posiedzenie plenarne izby wyższej parlamentu. Zakłada też powstanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Źródło: inwestycje.pl

Wykluczeni ze zwolnienia. Kto i dlaczego musi być vatowcem?

Dodano: 13.02.2017 7:30 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Ustawa o podatku od towarów i usług zwalnia niektóre podmioty z obowiązku uiszczania podatku od prowadzonej działalności lub wykonywanych w jej ramach czynności. Wymienia także podmioty, które odgórnie pozbawione są prawa do zwolnienia z VAT.

Tagi: Ustawa
Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (pakiet przewozowy) przyjęta przez Sejm

Dodano: 13.02.2017 0:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy


W projekcie przewidziano monitorowanie drogowego przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego, czyli towarów często będących przedmiotem nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT i akcyzowym, a w efekcie powodujących znaczne uszczuplenia podatkowe.

Tagi: Ustawa
Źródło: https:

Ustawa o wymianie informacji podatkowych - od 1 maja 2017 r.

Dodano: 10.02.2017 15:22 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Sejm uchwalił ustawę o wymianie informacji podatkowej, której głównym celem jest unormowanie zasad i trybu wymiany informacji podatkowych z innymi państwami oraz określenie obowiązków instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych. Termin wejścia w życie ustawy zaplanowany jest na 1 maja 2017 r.

Źródło: ksiegowosc.infor.pl

Ustawa o łączeniu agencji rolnych przyjęta przez Sejm

Dodano: 10.02.2017 15:01 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Coraz bliżej zmian w systemie funkcjonowania agencji rolnych w Polsce. Sejm przyjął ustawę o powołaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i przepisy wprowadzające. Ustawę poparło 233 posłów, przeciw było 193. Wstrzymało się 6 parlamentarzystów

Źródło: inwestycje.pl

Ustawa o łączeniu agencji rolnych przyjęta przez Sejm

Dodano: 10.02.2017 15:01 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Coraz bliżej zmian w systemie funkcjonowania agencji rolnych w Polsce. Sejm przyjął ustawę o powołaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i przepisy wprowadzające. Ustawę poparło 233 posłów, przeciw było 193. Wstrzymało się 6 parlamentarzystów

Źródło: inwestycje.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2017 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone